Sinds 1 oktober 2010 bestaat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Met één digitale aanvraag worden losse vergunningsaanvragen tot een integrale aanvraag voor een Omgevingsvergunning gecombineerd. Denk aan vergunningen voor bouwen (incl. constructie- en EPN-berekeningen, sonderingen, bodemonderzoek), verbouw, slopen (asbestinventarisatie), een inrit, riool, milieu, gebruik, woningbouw en utiliteit.

Zo’n aanvraag doorloopt één uniforme procedure, die leidt tot één besluit. Met tijdig aanvragen en bewaking van de procedures voorkomt de veluwse architecten onnodige vertragingen en volgt u correct de wettelijke procedures. Wij weten als geen ander de weg bij de diverse overheden.