Diverse regelingen bieden kansen voor wijziging of herbestemming van agrarische bebouwing. Zo is het mogelijk om aan uw schuur een nieuwe functie voor het ontplooien van economische activiteiten te geven. Binnen het functieveranderingbeleid is het zelfs, onder voorwaarden, mogelijk een bouwkavel te verwerven in ruil voor sloop van schuren of stallen. De kwaliteit en vitaliteit van het landschap vaart er wel bij! De veluwse architecten is dé specialist in het agrarische buitengebied. Wij kijken graag welke regeling voor u van toepassing is.