Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden zijn toegestaan. In de praktijk zijn daarover vaak vele vragen. Bijvoorbeeld als er plannen voor nieuw-/verbouw zijn of als een bestemmingsplan wijzigt of vervangen wordt. Ook over de grootte van bouwblokken, vrijstellingen en vergunningsvrij bouwen is er vaak onduidelijkheid.

Het Veluws Ontwerpburo beschikt over alle benodigde kennis. Wij onderzoeken graag wat binnen de wettelijke kaders wél of juist niet mogelijk is. Zo nodig treden wij voor u in overleg met de overheid.