Wat hebben we gedaan:

  • Haalbaarheidsstudie
  • Omgevingsvergunning
  • Ontwerp&Vormgeving
  • Uitvoeringsgereed ontwerp

Project:
Uitbreiding en verduurzaming woning

De wens van de opdrachtgever was tweeledig, enerzijds het uitbreiden van de woonruimte op de verdieping, anderzijds het duurzamer maken van de woning. Deze verbouwing is rigoureus aangepakt. Om een extra slaapkamer op de verdieping te creëren is het dak volledig vervangen door een steiler, geïsoleerd, dak met een hogere goot. De indeling van de verdieping is ook grotendeels veranderd. Het gemetselde buitenspouwblad is volledig verwijderd, vervolgens is hoogwaardige isolatie aangebracht en een nieuwe gevel gemetseld. De kozijnen zijn vervangen voor geïsoleerde kunststof kozijnen.

Door deze renovatie is de gehele buitenschil van de woning zorgvuldig geïsoleerd en is tegelijk de mogelijkheid gecreëerd om de gevelopeningen, waar nodig, opnieuw te positioneren.

Het resultaat is een toekomstbestendige woning met een geheel andere uitstraling.

Feiten en cijfers:

  • Oppervlakke van 120 naar 135 m²
  • Inhoud van 400 naar 500 m³

Medewerker aan het woord

Bertho – architect

Voor dit project is de samenwerking met de opdrachtgever erg positief verlopen. Een organisch proces, waarbij het ontwerp stap voor stap tot resultaat heeft geleid. Ook de aannemer (Marten van de Berg) heeft het ontwerp met respect uitgevoerd, wat de uitstraling zeker ten goede komt.

Gerelateerde Projecten