Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Functieverandering
  • Haalbaarheidsstudie
  • Omgevingsvergunning
  • Ontwerp&Vormgeving

Functiewijziging

Ermelo, Driestroomhuis Damaris

Een functiewijziging heeft gezorgd voor twee mooie (woon)kavels. Het ene perceel krijgt een maatschappelijke bestemming door driestroomhuis Damaris.

 

De locatie
Op de locatie waar een grote paardenmanege gepland stond, is het door middel van een functiewijziging mogelijk geworden om twee (woon)kavels te creëren. Het ene perceel is bestemd voor een vrijstaande woning. Het andere perceel heeft een maatschappelijke bestemming gekregen. De maatschappelijke bestemming wordt ingevuld door Driestroomhuis Damaris.

Beschermende woonvorm
Driestroomhuis Damaris is een doorstroomhuis (transitiehuis) voor jonge vrouwen/moeders in de leeftijd van 15 jaar tot en met 25 jaar, van laag tot normaal begaafd. De jonge moeders verblijven bij Damaris en worden begeleidt/ toegerust om op eigen kracht (of met minder zorg) te kunnen functioneren in de maatschappij met hun kind. Het betreft een kleinschalige beschermende woonvorm.

Het gevoel van ‘thuis’
Om het gevoel van ‘thuis’ te benadrukken is de hoofdvorm van de woning ‘zoals een kind een huis tekent’: met zadeldak en schoorstenen. Insnijdingen in het volume, zoals bij de entree, zijn in hout uitgevoerd. De rest in metselwerk. De sterk genuanceerde oranjerode steenmix met okergele kozijnen zorgt voor een frivool totaalbeeld.

Het opvanghuis is sober en terughoudend uitgevoerd. Als ondergeschikt bijgebouw, passend in het buitengebied. Met houten gevels en een golfplaten dak. Een transitiehuis heeft per definitie een tijdelijk karakter. Door de gekozen sobere uitstraling wordt dit karakter versterkt.

Feiten en cijfers:

  • Perceel ca. 1800 m2

  • Woning 750 m2

  • 6 wooneenheden, 1 kraamkamer

Medewerker aan het woord

Bertho – architect

"Je ziet in de plattegrond van de situatie het beschermende karakter van de woonvorm terug"

Door de toevoeging van de hoek in het bijgebouw is een omsloten achtererf ontstaan. Je ziet in de plattegrond van de situatie het beschermende karakter van de woonvorm terug. In die zin is het ontwerp precies geworden wat er nodig is voor het gebruik. Behalve functioneel is het ook een ‘eigenwijs’ gebouw geworden dat het karakter van de bewoners weerspiegeld.

De klant aan het woord

“Een huis waar kinderen en moeders mogen wonen in een beschermde omgeving waar ruimte is voor ontwikkeling"

Dit zijn de uitgangspunten voor het nieuwbouw project Damaris. Een leer-ontwikkelhuis waar jonge moeders met hun kind tijdelijk kunnen verblijven. Jonge moeders die recht hebben op ondersteuning. Baby’s die recht hebben op bescherming en ondersteuning.

De uitgangspunten zijn uitgewerkt door veluwse architecten waardoor ideeën werkelijkheid en realiseerbaar zijn geworden.
Het project bestaat uit een huis en 6 geschakelde studio’s/appartementjes. Het huis bestaat uit twee delen. Een ‘prive’ gedeelte dat dient als woning voor de gezinshuisouders en een ‘werk’ gedeelte dat bestaat uit algemene woonkeuken, was/droog ruimte en op de bovenverdieping een losse logeerkamer met douche en w.c. Deze kamer kan bijvoorbeeld functioneren als kraamkamer, tijdelijk dichtbij.
De studio’s zijn onderverdeeld in hal, huiskamer, slaapkamer. Een functionele ruimte waar moeder en kind kunnen verblijven. Daarnaast krijgen ze de beschikking over een besloten tuin en algemene woonkeuken waar niet alleen de maaltijden worden bereid maar ook beschikbaar is om elkaar te ontmoeten en waar het intern lesprogramma kan worden gevolgd. Door de ligging van het perceel aan de rand van het dorp is het mogelijk om dieren bij huis te houden.

Meer informatie over Damaris is te vinden op www.driestroomhuisdamaris.nl.

Ronald en Frida Tijdeman

-- Ronald en Frida Tijdeman – Damaris

Gerelateerde Projecten