Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Functieverandering
  • Haalbaarheidsstudie
  • Omgevingsvergunning
  • Ontwerp&Vormgeving

Functieverandering Buitenbrinkweg, Ermelo

Voormalig agrarisch bedrijf maakt plaats voor tweemaal twee onder een kapwoning

 

De locatie
Het voormalig agrarisch bedrijf ligt aan de Buitenbrinkweg, in het buitengebied van Ermelo. Ten oosten van de locatie ligt aan de Buitenbrinkweg een open ruimte. Daarnaast zijn vanaf de toegangsweg mooie doorzichten over het noordelijk deel van het perceel en de omgeving. De bestaande bomengroep (eiken) is een zeer waardevol element in het gebied. De sloop van de grote stallen draagt bij aan een grote verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en de omgeving.

Schuurwoning
De smalle kavel vormt een beperking voor een karakteristiek nieuw erf, waarbij de huidige bedrijfswoning een logisch onderdeel wordt. Om deze reden is gekozen voor bebouwing aan een “brink”, zgn. nieuwe Buitenbrink. Het uitgangspunt voor de nieuwe woningen is de moderne “schuurwoning” met een eenvoudige hoofdvorm, één laag met een kap en een sobere detaillering en donker kleurgebruik geweest.

Feiten en cijfers:

  • Percelen van 380m2 tot 500m2 per stuk.

Medewerker aan het woord

Anita – architect

"Door het gevarieerde ontwerp ontstaat een mooi wisselend beeld"

Door de variatie in de plattegronden, ontstaat er in de gevelaanzichten een mooi wisselend beeld mede ook door het toepassen van donkere en lichte houten delen.

Gerelateerde Projecten