Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Definitief ontwerp
  • Voorontwerp

Erftransformatie aan de rand van Hierden

Rood voor rood

De rood-voor-rood regeling in Hierden maakt het mogelijk om vervallen of in onbruik geraakte agrarische opstallen te slopen in ruil voor woningen. Aan de Glindweg zag het erf er verrommeld uit. Doordat de agrarische functie niet meer werd uitgevoerd, werden de schuren voornamelijk gebruikt voor opslag. De schuren waren in slechte staat en bovendien voorzien van asbest.

Transformatie
Het erf is geheel getransformeerd naar een boeren woonerf door de toevoeging van een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning. Alle opstallen worden gesloopt en het bestaande groen behouden. De huidige inrit blijft ook behouden, maar wordt verlegd naar de voorkant van de oorspronkelijke boerderij. Hierdoor ontstaat een compact gezamenlijk erf, zoals dat in Hierden gebruikelijk is. De weilanden rondom het perceel blijven ongewijzigd, waardoor het landelijke en weidse uitzicht geborgd is. De woningen hebben de voordeur gericht op het collectieve erf en de privéruimte aan de achterzijde met vrij uitzicht over het weiland.

Woningen
De woningen zijn onderdeel van een erf en daardoor ondergeschikt aan de hoofdwoning, de boerderij. Dit wordt ook wel schuurwoning genoemd. De ondergeschiktheid komt onder andere tot uitdrukking in vorm, kleur en materiaal. Zo is er in verhouding meer dak dan gevel en zijn de kleuren natuurlijk en gedekt om een indruk te geven van opstallen bij een boerderij. Door de toevoeging van voldoende (geïntegreerde) zonnepanelen, zijn alle woningen energieneutraal.

 

 

Medewerker aan het woord

Bertho – architect

Zoals meestal bij functieverandering is ook hier sprake van een ruimtelijke verbetering. Door het opruimen van opstallen werd de kans geboden om een unieke landelijke woonlocatie in Hierden te ontwikkelen. Het groen blijft behouden en wordt waar nodig versterkt, waardoor de ontwikkeling een grote kwaliteitsverbetering betekent voor het buitengebied van Hierden. We hebben zowel het proces van het bestemmingsplan als de ontwerpen van de woningen met veel plezier uitgevoerd.

Gerelateerde Projecten