Wat hebben we gedaan:

  • haalbaarheid en projectdefinitie
  • Initiatief
  • Ontwerp&Vormgeving
  • Voorontwerp

Duurzame vrijstaande woning

Oosterwold Almere

Oosterwold is het nieuw te ontwikkelen plangebied in Almere. Een initiatiefnemer moet zelf alle onderzoeken doen, een bestemmingsplanwijziging aanvragen bij de gemeente, een watervergunning bij het waterschap aanvragen, een weg en een individuele riolering aanleggen. Hiervoor wordt uitgegaan van een IBA IIIb systeem dat bestaat uit twee tanks, een inspectieputje en een helofyten filter. Daarnaast legt de gemeente ook geen gasleiding aan en moeten de toekomstige bewoners door middel van elektrische installaties verwarming en warm tapwater opwekken.  Er is geen welstand er zijn enkel een aantal algemene regels waaraan de uitstraling van de woning moet voldoen.

De opdrachtgevers zijn bij ons gekomen voor een ontwerp van een boerderijwoning in Kempische stijl. De term refereert naar de Kempen, een streek in België met heide en vennen.  Enkele kenmerken van dit type woning is een vrij steil dak zonder overstek met een verspringing in gevel  en dak, de dakkapellen die de goot doorbreken  en het gebruik van natuurlijke en ambachtelijke materialen als natuursteen en zink. Ook in het interieur komt deze stijl tot uitdrukking door bijvoorbeeld  de straatstenen, die van buiten doorlopen in de entree. En de houten spanten (gebinten) die in de woonkamer en vide zichtbaar zijn en zo voor een groot ruimtelijk effect zorgen. Al schetsend zijn we tot een evenwichtig ontwerp gekomen waar we als opdrachtgever en bureau achter staan.

Feiten en cijfers:

  • Ca. 220m² BVO

Medewerker aan het woord

Anita – architect

De opdrachtgevers wilden graag een woning in Kempische stijl. Met dit gegeven zijn we aan de slag gegaan. En in de gesprekken die daarop volgenden, zijn de kenmerken van deze stijl steeds meer zichtbaar geworden in het ontwerp. Het resultaat van deze mooie ontwerpopgave is daarom ook één waar we als opdrachtgevers en bureau volledig achter kunnen staan.

Gerelateerde Projecten