Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Functieverandering
  • Omgevingsvergunning
  • Ontwerp&Vormgeving
  • Technisch ontwerp

Celsiusweg Bunschoten

Huisvesting arbeidsmigranten

Aan de rand van industrieterrein De Kronkels in Bunschoten wordt een oud kantoorpand omgevormd naar huisvesting voor arbeidsmigranten.

Kantoorpand

Het huidige pand dateert uit 1990. De kwaliteit van de structuur van het pand is in redelijke staat. De uitstraling is echter in korte tijd ernstig verslechterd. De gevelstenen zijn vuil en vertonen breuken en scheuren. De houten kozijnen zijn deels rot. De constructie van het gebouw is voldoende om nog geruime tijd mee te gaan.

Toekomstige situatie

Er worden twee verdiepingen aan het kantoorpand toegevoegd. Deels zal hiervoor een externe constructie worden toegepast. Het bestaande buitenspouwblad zal worden verwijderd, waardoor de bestaande constructie kan worden geïsoleerd. Vervolgens kan er een nieuw buitenspouwblad omheen worden gezet. De diepe oranjerode steen vindt aansluiting bij de kleur van de omliggende bebouwing. Het bestaande gebouw vormt als het ware de gemetselde plint van het totale gebouw. De bovenbouw wordt lichter van opzet, zowel door de staalconstructie als de lichtgrijze kleur. Als gevelbekleding worden stroken vezelcementplaat in verschillende breedtes toegepast met een fijne oppervlaktestructuur.

Arbeidsmigranten

Omdat de doelgroep, arbeidsmigranten, gevoelig kan liggen is uitgebreid aandacht besteed aan de indeling van het gebouw. Zo is veel gezamenlijke ruimte gereserveerd en de kamers zijn ruimer aangehouden dan de landelijke norm voor arbeidsmigranten. Waar mogelijk hebben de kamers een eigen sanitaire ruimte en er is 24-uurs toezicht in het gebouw aanwezig.

Feiten en cijfers:

  • 48 kamers
  • Uitbreiding ca. 1000m2

Medewerker aan het woord

Bertho – architect

Dit project kent meerdere uitdagingen. Enerzijds de uitbreiding met twee bouwlagen. De verticaliteit van de externe constructie moest verwerkt worden in het straatbeeld met overwegend horizontale beeldtaal. In het nieuw aan te brengen gevelmetselwerk is een plastiek aangebracht waar de constructie in is verwerkt. De opbouw is lichter gemaakt zodat het bestaande gebouw de uitstraling van een plint krijgt. De andere uitdaging is de doelgroep. De huisvesting van arbeidsmigranten wordt wel eens hotel genoemd, maar dit is misleidend. Het is wezenlijk verschillend om als toerist een paar nachten te verblijven of als arbeidsmigrant enkele maanden. Hier hebben we in de plattegrond zorgvuldig over nagedacht.

Gerelateerde Projecten