Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Definitief ontwerp
  • haalbaarheid en projectdefinitie
  • Voorontwerp

Appartementen met zorg aan de Haspel

Functieverandering
Deze locatie aan de Haspel is jaren lang in gebruik geweest als agrarisch bedrijf. Na jaren van leegstand zijn de bedrijfsmatige activiteiten gestaakt en is een traject voor functieverandering ingezet. Een deel van de gesloopte opstallen is als ‘sloopmeters’ ingezet voor het cpo-project ‘in vogelvlucht

Inrichtingsplan op maat
De locatie is omklemd tussen de natuur. Met de nieuwe invulling die gemaakt is, wordt beter recht gedaan aan de waardevolle groene omgeving. In het inrichtingsplan is hierop ingegaan door groene erfscheidingen, een wadi en moestuin. Het gebouw zelf krijgt een groendak en houten gevels, waardoor het opgaat in de natuurlijke omgeving.

Ontwerp met verwijzing naar vroegere agrarische gebouwen 
Het hoofdvolume van het woon-zorggebouw heeft de uitstraling van een ondergeschikt, schuurachtig, bijgebouw als referentie met de vroegere agrarische gebouwen. De woningen bevinden zich op de verdieping. Op de begane grond zijn kantoren, werkplaats en opslagruimte.

 

Feiten en cijfers:

  • 10 appartementen met zorg á 45-50 m²

Medewerker aan het woord

Erin – Bim-modelleur-bouwkundige

De Haspel strook is een omgeving die veel potentie heeft. Door de integratie van een groendak past het gebouw mooi in zijn omgeving. Werkende aan dit project, met de contouren van de architect, heeft gezorgd voor een resultaat dat mensen uitnodigt. Het concept van een twee deling, wonen en maatschappelijk, creëert een mooie balans voor de toekomstige inwonende. De uitdaging die in dit project helder werd, is de hierboven beschreven splitsing. Door deze situatie ontstaat er een grens tussen wonen en werken, dit vraagt veel inzicht qua wetgeving.

Gerelateerde Projecten