Wat hebben we gedaan:

  • Bestemmingsplan
  • Haalbaarheidsstudie
  • Omgevingsvergunning
  • Ontwerp&Vormgeving

Appartementen met commerciële plint

Nieuwbouw appartementen op de Telgterweg Ermelo

 

De locatie

Op de grens van het centrum aan de rand van de wijk ‘west’ aan de Telgterweg, komt dit appartementengebouw op het terrein van twee voormalige autogarages. Het gebouw heeft drie bouwlagen met één hoogteaccent op de noordoostpunt, waar de openbare ruimte een grotere maat kent door de samenkomst van weg en spoorlijn. Het hoogteaccent krijgt betekenis in vorm en functionaliteit door de hier gesitueerde hoofdentree. Verder is het gebouw alzijdig georiënteerd. Het gebouw biedt in de plint ruimte voor commerciële doeleinden, de hoofdentree voor de appartementen en de inpandige bergingen. Daarboven zijn twee verdiepingen met appartementen gelegen met in het hoogteaccent een penthouse.

Toelichting

De hoofdmassa van het gebouw heeft een heldere opzet. Geleding wordt verkregen door het hoogteaccent met de hoofdentree enigszins naar achteren te plaatsen ten opzichte van het meer langwerpige bouwvolume. De bergingen maken onderdeel uit van de hoofdmassa.

De bouwvolumes krijgen een plat dak. De gevel indeling is evenwichtig en wint aan expressie door een plint te maken met zorgfuncties en hierboven een afwisselende raamvlakverdeling toe te passen. De uitkragende balkons op de kopse kanten dragen bij aan de speelse opzet. De langsgevels van het gebouw worden opgetrokken met genuanceerd metselwerk in warme zandtinten. Ondergeschikte geveldelen en accenten worden in hout of houtachtige materialen uitgevoerd met een lichte kleur. Voor de gehele gebouwopzet wordt gebruikgemaakt van duurzame en onderhoudsarme materialen.

Feiten en cijfers:

  • ca. 600m2 bvo commerciële ruimten
  • 20 appartementen van gemiddeld 90m2, 1 penthouse van ca. 140m2
  • hoogste punt van het gebouw is 14m boven het maaiveld

Medewerker aan het woord

Peter – Bim-modelleur en bouwkundige

"Alles is perfect op elkaar afgestemd"

Voor een project van deze omvang is samenwerking tijdens de voorbereiding met verschillende disciplines een grote uitdaging geweest. Op bouwkundig, constructief en architectuur niveau is dit project volledig ‘BIM’ gemodelleerd. BIM staat voor Building Information Modelling, waarbij meerdere disciplines in 1 3d model zijn verwerkt, waardoor alles perfect op elkaar is afgestemd. Hierdoor zullen de faalkosten van de aannemer tot het minimum beperkt worden en daar heeft de opdrachtgever alleen maar baat bij. Het gebouw is als het ware al een keer ‘gebouwd’ in de computer.

Gerelateerde Projecten