/ Algemeen

Nieuwbouw gezondheidscentrum De Linde

In het centrum van Ermelo staat dit combinatiegebouw aan de Burgemeester Langmanstraat. Boven supermarkt Plus en onder 2 lagen appartementen was tot voor kort  de locatie van Bibliotheek Noord-Veluwe Ermelo gevestigd. Vanaf eind 2017 is hier de nieuwbouw gestart van een gecombineerd gezondheidscentrum met ruimte voor onder andere twee huisartsenpraktijken, apotheek en een verhuurbaar gedeelte met 5 paramedische praktijken voor logopedie, orthopedische schoentechniek, fysiotherapie, huidtherapie en oefentherapie Cesar en Mensendieck.

Over de indeling van alle ruimten is zorgvuldig met de huisartsen en apotheker nagedacht. Iedere praktijk heeft zijn eigen hoek en specifieke wensen, maar ook de eenheid in het interieur is zorgvuldig op elkaar afgestemd. Ook is er expertise ingeschakeld van Caroline Molenaar interieurarchitect uit Harderwijk. Zij heeft met name de ontvangstbalies en wachtruimten vormgegeven.

Al in 2015 zijn  we betrokken geraakt bij de eerste plannen. De huisartsenpraktijken en de apotheker hebben zich verenigd in een vereniging van eigenaren genaamd “De Linde”.  Wij zijn begonnen om het definitief ontwerp uit te werken en de nodige vergunningen aan te vragen voor enkele wijzigingen aan de buitengevel.

In het najaar van 2017 is bouw van start gegaan.  Wij hebben als architectenbureau ook de gehele bouwbegeleiding gedaan om alle communicatie en aansturing tussen de opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven in goede banen te leiden. Dat er bij interne verbouwingen heel wat te begeleiden valt, is in dit project wel gebleken. De eerste uitdaging was om een nieuw rioleringsstelsel aan te leggen voor diverse nieuwe toiletgroepen. Doordat deze leidingen een forse diameter moeten hebben kunnen deze niet in de vloer verwerkt worden. Hiervoor moest er riolering, geïsoleerd en lekvrij, boven het systeemplafond van de Plus worden weggewerkt. Om overlast te voorkomen is hier buiten openingstijden en zelfs ’s nachts aan gewerkt.

In het gezondheidscentrum zijn veel spreekkamers aanwezig met pantry’s die ook op het rioleringsstelsel aangesloten dienden te worden. Deze zijn in de bovenkant van de bestaande vloer gefreesd. Doordat er hoogteverschil zat in de bestaande vloer is er toen besloten om een nieuwe gietvloer aan te brengen om de leidingen geheel weg te werken en om de vloer zuiver vlak te krijgen voor de nieuwe vloerbedekking. 2 vliegen in 1 klap.

Voor het nieuwe gezondheidscentrum is ook goed gekeken naar de installaties voor luchtkwaliteit. De bestaande installaties voor ventilatie en verwarming waren sterk verouderd en de vraag was om daarvoor iets nieuws te bedenken. Door met een klimaatspecialist een afgerond project te bezoeken, waar ze voor een ander gezondheidscentrum een klimaatoplossing gemaakt hebben, is er gekozen voor een systeem die zowel kan verwarmen als koelen door middel van zogenoemde airsocks. Deze airsocks zijn in het systeemplafond verwerkt en vullen zich met lucht die voorverwarmd of gekoeld de ruimte in geblazen wordt. Dit is een elektrisch systeem waardoor de bestaande gasgestookte installatie geheel verwijderd kon worden. Ook is er een nieuw ventilatiesysteem geplaatst op basis van warmteterugwinning. Voor de elektra-installatie is LED-verlichting toegepast en moest een medicijnrobot aangesloten worden in de apotheek. Ook is er een nieuwe infrastructuur voor data, beveiliging en brandbestrijding en ontruiming aangelegd. Met al deze nieuwe wijzigingen voldeed de bestaande elektracapaciteit niet meer.  Bij het nutsbedrijf is er een aanvraag gedaan om een nieuwe elektrameter voor grootverbruik te plaatsen. De positie van de meterkast bleek op een dusdanig onmogelijke plek te zitten dat het nutsbedrijf deze niet op de bestaande meterkast op de verdieping kon aansluiten. Er is daarom gekozen voor een buitenkast waarin het nutsbedrijf de aansluiting heeft afgemonteerd. De installateur heeft vervolgens de kabel naar de meterkast op de verdieping gebracht. Dit kon in goed overleg met de Plus, door een bestaande schacht in het pand.

Als laatste zijn de balies geplaatst, de wachtkamers en de spreekkamers ingericht.

Begin oktober is  het pand officieel overgedragen aan de eigenaren en is alles operationeel. Het is een prachtig gezondheidscentrum geworden waar een breed zorgaanbod aanwezig is onder één dak.