/ In ontwikkeling

Informatieavond ‘Kastanjehoek’ in Nunspeet

16 januari jl.  hebben we  een informatie avond georganiseerd inzake de plannen voor de nieuwbouw van 20 appartementen aan de Nijverheidsweg 10-14 te Nunspeet. Wij hebben eerder al informatieavonden georganiseerd en hieruit is gebleken dat er enige weerstand was tegen onzelfstandige wooneenheden. Mede hierdoor zijn de plannen aangepast naar het ontwikkelen van 20 appartementen.

De huidige bebouwing wordt gesloopt en het geldende bestemmingsplan zal worden herzien ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw.

De avond is positief verlopen, er waren een ca. 25 mensen aanwezig waaronder een aantal raadsleden. De omwonenden zijn blij dat er wat gaat gebeuren en de woningen nu bedoeld zijn voor een andere doelgroep. De dagen na de informatieavond hebben we nog een aantal mensen gesproken die niet bij de informatieavond aanwezig waren. Ook van deze mensen hebben we positieve reactie’s ontvangen over de ontwikkeling.

Meer informatie over dit project
Bekijk de impressie, schetsen en kenmerken van deze ontwikkeling