/ Algemeen

Goede samenwerking leidt tot mooi resultaat

Niemand kan alleen bouwen. De opdrachtgever niet, de bouwkundig aannemer en de  installateur niet, en wij ook niet. Alleen door goede samenwerking kan een gebouw ontstaan dat voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever en de gewenste kwaliteitsnormen. Wij zetten graag onze  expertise in om voor u als opdrachtgever de beste partners in de bouw bij elkaar te brengen en alle elementen tijdens de bouw op elkaar af te stemmen.

Samen met aannemer Tijdhof Hobema hebben we de laatste jaren een aantal projecten gerealiseerd en wij hebben onderstaande foto’s van hun mogen ontvangen https://www.tijdhof-hobema.nl/  

Bekijk deze projecten op onze projectenpagina