/ Algemeen

Uitwerking plan voor de Beek 75 te Ermelo

De komende weken gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het plan aan de Beek 75 te Ermelo ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.