/ Functieverandering

Bestemmingsplan Kinderdagcentrum Beertje Puk ter inzage

Kinderdagcentrum Beertje Puk is voornemens om aan de Arendlaan een nieuwe vestiging te bouwen met een bedrijfswoning ernaast. Het bestemmingsplan voor deze functiewijziging ligt sinds deze week ter inzage bij de gemeente.

Meer informatie over functiewijzigingen
Bekijk hier onze verschillende projecten