/ Algemeen

Bestemmingsplan Hoge Varenweg ligt ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoge Varenweg 4 is in voorbereiding.

Het plan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk. Het plangebied bestaat uit twee locaties, Hoge Varenweg 4 en Parallelweg 9/10 te Hierden. Aan de Hoge Varenweg  worden de woningen gerealiseerd en aan de Parallelweg worden schuren gesloopt.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 februari gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de gemeente.

Meer informatie over functieverandering
Bekijk hier andere projecten waarbij het bestemmingsplan is aangepast